Skip navigation

Finlands skogscentral tillhandahåller ett kompetensprov som mäter yrkeskunskapen hos dem som planerar projekt för vård av torvmarksskog. I kompetensprovet ingår tre teman: 1) kartläggning av bakgrundsinformation och planering av åtgärder, 2) planering av vattenreglering och vattenvård, 3) beaktande av naturobjekt och kartläggning av naturvårdsobjekt. Nätkurserna som ingår i Proffs på vård av torvmarksskog ger de färdigheter som krävs för att avlägga kompetensprovet.

Kompetensprovet baserar sig på flervalsfrågor. Om du vill avlägga kompetensprovet ska du först registrera dej som användare i Skogscentralens tjänsten för webbstudiematerial.

När du fyllt i registreringsblanketten får du inloggningsuppgifterna skickade till din e-post. Sedan loggar du in med dina användaruppgifter och väljer ”Kompeternsprov av torvmarksexpert”. Genast efter att du har avlagt provet får du ett automatiskt besked som säger om prestationen blev godkänd eller underkänd.

  • En godkänd prestation lagras i Skogscentralens databas över godkända prestationer.
  • En underkänd prestation kan tas om 1-2 gånger under samma session.

Det går att avlägga provet både på finska och svenska.

Adressen till Finlands skogscentrals hemsidor är www.skogscentralen.fi.

Registrering / inloggning till Skogscentralens tjänst för nätkurser.