Skip navigation

Finlands skogscentral tillhandahåller ett kompetensprov som mäter yrkeskunskapen hos dem som planerar projekt för vård av torvmarksskog. I kompetensprovet ingår tre teman: 1) kartläggning av bakgrundsinformation och planering av åtgärder, 2) planering av vattenreglering och vattenvård, 3) beaktande av naturobjekt och kartläggning av naturvårdsobjekt. Nätkurserna som ingår i Proffs på vård av torvmarksskog ger de färdigheter som krävs för att avlägga kompetensprovet.

Kompetensprovet består av flervalsuppgifter och det avläggs i Skogscentralens elektroniska inlärningsmiljö. Kompetensprovet publiceras på hösten 2022, varefter du hittar en länk till provet på den här sidan.