Ohita navigointi

Suometsän hoitohankkeiden suunnittelijan ammattitaitoa mittaa suometsäosaajan osaamiskoe, jota ylläpitää Suomen metsäkeskus. Osaamiskoe muodostuu kolmesta aihealueesta: 1) lähtötietojen kartoitus ja toimenpiteiden suunnittelu, 2) vesitalouden järjestely ja vesiensuojelun suunnittelu, 3) luontokohteiden huomioiminen ja luonnonhoitokohteiden kartoitus. Suometsäosaaja-verkkokurssit antavat perusvalmiudet osaamiskokeen suorittamiseen.

Osaamiskoe sisältää monivalintatehtäviä ja se suoritetaan Metsäkeskuksen sähköisessä oppimisympäristössä. Osaamiskoe julkaistaan syksyllä 2022, jonka jälkeen löydät linkin kokeeseen tältä sivulta.