Ohita navigointi

Suometsän hoitohankkeiden suunnittelijan ammattitaitoa mittaa suometsäosaajan osaamiskoe, jota ylläpitää Suomen metsäkeskus. Osaamiskoe muodostuu kolmesta aihealueesta: 1) lähtötietojen kartoitus ja toimenpiteiden suunnittelu, 2) vesitalouden järjestely ja vesiensuojelun suunnittelu, 3) luontokohteiden huomioiminen ja luonnonhoitokohteiden kartoitus. Suometsäosaaja-verkkokurssit antavat perusvalmiudet osaamiskokeen suorittamiseen.

Osaamiskoe sisältää monivalintatehtäviä ja se suoritetaan Metsäkeskuksen verkkokoulutuspalvelussa. Rekisteröitymislomakkeen täytettyäsi saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen verkkokoulutuspalvelun käyttäjätunnuksen.

Henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjaudutaan verkkokoulutuspalveluun, josta valitaan suoritettavaksi ”Suometsäosaajan osaamiskoe”. Osaamiskokeen suorittaja saa heti kokeen jälkeen automaattisen vastauksen, onko suoritus hyväksytty vai hylätty.

  • Hyväksytty suoritus tallentuu Metsäkeskuksen ylläpitämään koulutusten seurantajärjestelmään.
  • Hylättyä suoritusta voi uusia 1–2 kertaa saman istunnon aikana.

Osaamiskokeen voi suorittaa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Suomen metsäkeskuksen verkkosivut: www.metsakeskus.fi.