Skip navigation

Under kursen Utförande av skogsvård på torvmarker får du en helhetsuppfattning av vad allt det innebär att sätta ett torvmarksområde i skick med en gång: en samordning av virkesdrivning, iståndsättningsdikning, vattenvårdsåtgärder samt naturvård och bevarande av mångfalden.

Utförande av skogsvård på torvmarker