Skip navigation

Materialbanken innehåller manualer och bakgrundsmaterial som kompletterar innehållet i nätkurserna och som du kan utnyttja för att fördjupa dej ytterligare i torvmarksskogar och hur de kan brukas på ett hållbart sätt. I materialbanken finns också verktyg och geodata till stöd för planeringen.

Öppna materialbanken genom att klicka på rubriken i menyn till vänster. Du hittar bland annat videor, självstudieuppgifter och manualer i materialbanken.

Materialbanken uppdateras vid behov.

I rekommendationerna för skogsvård rekommendationerforskogsvard.fi hittar du mer information om torvmarksskogarnas särdrag och behandling och om vilken påverkan olika åtgärder har på miljön.

Manualer och bakgrundsinformation

Verktyg och geodata

Videor