Skip navigation

Under kursen Grunder i vård av torvmarksskog lär du dej det viktigaste om ståndortsklassificering av dikade torvmarker, beståndsbehandling, naturvårdsmetoder och reglering av vattenhushållningen. I kursen presenteras vilka utredningar man behöver göra vid planering och utförande av vård av torvmarksskog och vilka lösningar som rekommenderas då man behandlar torvmarksskog. Kursen ger dej också kunskap om torvmarksskogarnas växtförhållanden, nånting som du kan dra nytta av både i ditt praktiska arbete och då du avlägger del 2-4 i nätkursen.

Grunder i vård av torvmarksskog