Skip navigation

Proffs på vård av torvmarksskog

Webbsidan Proffs på vård av torvmarksskog är ett självstudiematerial för skogsfunktionärer som vill lägga sig in i torvmarksskogarnas struktur och behandling och vilka miljöeffekter dikning och virkesproduktion orsakar. Materialet är tillgängligt för alla som söker mer kunskap om vård av torvmarksskog, inte bara skogsfunktionärer utan också skogsägare, studerande och myndigheter.

Studiematerialet för Proffs på vård av torvmarksskog syftar till att ge beredskap att planera projekt för vård av torvmarksskog på ett helhetsmässigt sätt och att göra planeraren medveten om kraven för alla skeden i åtgärdskedjan.

Ett väl gjort planeringsarbete främjar skogsbrukets lönsamhet, tryggar mångfalden och underlättar identifieringen av naturvårdsobjekt och bedömningen av effekterna av olika åtgärder.

Proffs på vård av torvmarksskogar består av fyra nätkurser och en materialbank som innehåller tilläggsinformation. Kursmaterialet finns på både finska och svenska. Beakta att det ännu kan göras ändringar i kursen Planering av hållbar skogsvård på torvmarker om lagstiftningen ändras eller om responsen under testperioden ger anledning till ändringar.

Du kan testa och validera den inhämtade kunskapen genom att genomföra det kompetensprov för proffs på vård av torvmarksskog som Finlands skogscentral tillhandahåller.

Tapio har utvecklat webbsidan och nätkurserna med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.