Skip navigation

Under kursen Vattenhushållningens betydelse fördjupar du dej i hur trädbeståndet påverkar vattenhushållningen och vice versa. Du lär dej också hur vattenhushållningen och vattenregleringen inverkar på vattendragen och utsläppen av växthusgaser. Kursen hjälper dej att hantera vattenhushållningen i en torvmarksskog och att beakta vilka effekter vattenregleringen har på vattendrag och klimat, och vilka vattenvårdsmetoder som är effektiva.

Vattenhushållningens betydelse