Skip navigation

Under kursen Planering av skogsvård på torvmarker lär du känna den verksamhetsmodell som har utarbetats som stöd för planering av projekt för vård av torvmarksskog. Efter den här kursen känner du till hur verksamhetsmodellen kan användas som stöd för planeringen, vilka de olika planeringsskedena är och vilka verktyg som finns att tillgå vid planeringen. Verksamhetsmodellen offentliggörs under år 2022.

Planering av skogsvård på torvmarker