Skip navigation

De fyra nätkurserna som ingår i Proffs på vård av torvmarksskog behandlar de centrala frågorna kring vården av torvmarksskog: ståndorter, beståndsbehandling, naturvård, vatten- och näringshushållning samt effekterna av dikning och virkesproduktion.

Öppna en nätkurs genom att klicka på dess rubrik i menyn till vänster. Varje kurs utgör en självständig helhet och du kan avlägga kurserna i valfri ordning.  Du behöver inte registrera dej för att ta en kurs och resultaten lagras inte någonstans.

Nätkursen öppnas i ett nytt fönster och kursinnehållet visas på kursens startsida. Där finns också information om hur nätkursen är upplagd.

I varje nätkurs finns länkar till bland annat  rekommendationerna för skogsvård, som innehåller aktuell bakgrundsinformation och god praxis vid vård av torvmarksskogar.